Ouder contact

Wij zijn ons ervan bewust dat u het meest dierbare wat u heeft, uw kind, aan onze zorg toevertrouwd. Een groot deel van de dag brengt uw kind door op De Wonderboom. De Wonderboom wil graag een open school zijn en vindt het daarom belangrijk regelmatig contact met ouders te hebben, om zo de betrokkenheid op elkaar te bevorderen. Als ouder merkt u soms snel wanneer het, om welke reden dan ook, niet goed gaat met uw kind. We hopen dat u dan contact met ons opneemt, zodat we samen kunnen kijken hoe we uw kind het best kunnen begeleiden.

Dagelijks contact

De tijd ‘s morgens voor schooltijd is vooral bedoeld voor het contact tussen leerkracht en leerling. Als u iets met de leerkracht van uw kind wilt bespreken, kunt u na schooltijd een afspraak maken.

Ouder-kind gesprekken

We nodigen een aantal keer per jaar alle leerlingen met ouders uit om in een ouder-kind gesprek te praten over de voortgang en ontwikkeling. We vinden het waardevol om gesprekken mét kinderen te voeren: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’ Daarnaast ervaren kinderen door samen in gesprek te zijn dat er wordt samengewerkt tussen ouders en de leerkracht. De data van deze middagen/avonden staan op de jaarkalender. Er zijn ook leerlingen waarbij er zorgen zijn en waarbij we uitgebreider met elkaar in gesprek gaan. In overleg worden deze, al dan niet met het kind erbij, ingepland.

Inloopmomenten

In alle groepen wordt u meerdere keren per jaar uitgenodigd om in de groep van uw kind te komen kijken naar het werk. Zo worden verhalen die thuis verteld worden voor u als ouder zichtbaar.

Interesse?

Bezoek onze school!