De Wonderbieb

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen

Waarom is het belangrijk om je kind aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school.

Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind ook om zich in te leven in anderen en om meer begrip voor elkaar te hebben. Je kind snapt meer van de wereld om zich heen en komt beter mee in de samenleving.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school geven De Wonderboom en de Bibliotheek Eemland dagelijks aandacht aan leesplezier op school én thuis. In de schoolbibliotheek staan mooie en actuele boeken die de kinderen zelf kunnen kiezen en lezen, waaruit voorgelezen wordt en waarover we in de klas praten – zo vergroten we de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind.

Leesconsulent Yolanda van Putten van de Bibliotheek Eemland zorgt er met de leescoördinatoren Leonie Hendriks en Erik Jager voor dat alle kinderen van De Wonderboom met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.

https://wonderboom.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Interesse?

Bezoek onze school!