Activiteitencommissie

De activiteitencommissie werd geruime tijd bemensd door een groep hele enthousiaste ouders. Zij hebben zich altijd ingespannen voor gezellige momenten voor kinderen en ouders. Na een evaluatie met de AC, voor de zomervakantie, hebben we besloten om komend jaar anders te werk te gaan. We hebben de ouders van de AC heel hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid!  

We gaan dit jaar per event ouderhulp inschakelen. Zo kunt u kiezen wat bij u en uw agenda past. Chantal (administratief medewerkster) is de eventmanager van de school. Zij coördineert de festiviteiten die onder schooltijd plaatsvinden, zoals Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen.   

 We hebben uw hulp hard nodig voor het meedenken, mee organiseren en mee uitvoeren. Wanneer er een event komt, wordt (ruim) van tevoren via Parro om ouderhulp gevraagd.   

We hopen zo dat zowel onder schooltijd als daarbuiten uw kind(eren) en u plezier bleven met elkaar! 

Interesse?

Bezoek onze school!