Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep ouders van leerlingen van onze school. Zij doen en denken actief mee over allerlei praktische zaken, zoals de vieringen van verschillende feesten, de realisatie van sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten, kijkavonden, en allerhande andere zaken. Voor de AC zijn we constant op zoek naar actieve ouders die mee willen helpen om een succes van deze activiteiten te maken. Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de AC. Bij interesse kunt u zich aanmelden via het mailadres van de AC.

De AC wil graag de schakel zijn tussen ouders en school. Ideeën en suggesties kunt u aan hen altijd kwijt. Voor alle activiteiten die de ouderraad onderneemt en die het schoolleven meer kleur geven, is uiteraard geld nodig. Daarom vraagt de AC ieder jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders. De AC legt verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten in een jaarverslag.

Jaarverslag van de Activiteitencommissie.

Zoals u van de AC gewend bent, blikken wij ieder jaar in het jaarverslag terug op alle gebeurtenissen van het afgelopen schooljaar. We hopen dat u een indruk krijgt van de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarbij de AC een kleine of grote rol gespeeld heeft.

U kunt de AC ook mailen via: ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Een aantal schoolactiviteiten en –voorzieningen wordt niet gefinancierd uit de rijksbegroting. Om deze te kunnen bekostigen, vraagt De Wonderboom, net als de meeste basisscholen, een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen meedoen met de activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en daarom hanteren wij het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat ook kinderen van wie de ouders of verzorgers niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, meedoen met alle georganiseerde activiteiten.

Uit de ouderbijdrage worden veelal groepsoverstijgende activiteiten bekostigd, zoals schoolreizen, vieringen, excursies, projecten, de musical en kamp voor groep 8 en sportactiviteiten (met uitzondering van het inschrijfgeld voor de avondvierdaagse en enkele buitenschoolse sportactiviteiten).

De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de Medezeggenschapsraad van De Wonderboom vastgesteld. Deze is voor kinderen in de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50,- per kind. Voor kinderen in groep 8 is het bedrag, in verband met extra kosten in dat jaar, vastgesteld op € 65,- per kind.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar op onze school beginnen, wordt de ouderbijdrage naar rato berekend.

Jassentassen

Op de Wonderboom gebruiken we jassentassen om de jassen, sjaals, handschoenen e.d. in op te bergen. De kleuren van de tassen zijn: fuchsia roze, oranje, lime groen, lichtblauw, donkerblauw, rood en paars. U kunt de jassentassen via de Activiteitencommissie bestellen door een envelop met 5,00 Euro en de naam van uw kind, groep en voorkeurskleur in een van de postbussen van de Activiteitencommissie te stoppen.