Werkwijze

Vrijdag 8 maart Open Dag basisscholen in Amersfoort!
Een basisschool kiezen voor uw kind? Leuk om te doen maar ook spannend! Hoe kies je de goede school en waar zitten de verschillen?
Om het ouders makkelijker te maken houden veel basisscholen in Amersfoort op vrijdag 8 maart een open ochtend. U bent dan ook op onze school welkom, van 09.00 tot 11.30 uur, om de school in bedrijf te zien. Zo kunt u zelf ervaren welke sfeer er hangt en waar onze school voor staat.

Wij werken klassikaal volgens het leerstofjaargroepensysteem (groep 1 t/m 8). Wij werken volgens bestaande methodes, waarbij gekozen is voor methodes waarin de onderlinge uitwisseling van oplossingsmanieren centraal staat (strategieën).

Onze leerkrachten zijn in staat verschillende oplossingsstrategieën te hanteren en voor individuele leerlingen aangepaste leerplannen te maken om de ontwikkeling te bevorderen. We vragen de kinderen zelf mee te denken over de manier waarop ze hun doelen willen bereiken. De lessen starten merendeels in een klassikale situatie waarna de verwerking zelfstandig of in groepjes wordt gedaan.

Voor de wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gebruiken wij actuele methodes en werkwijzen waarbij betrokkenheid een belangrijk kernbegrip is. De lessen sluiten aan bij de actualiteit en geven naast veel basiskennis ruim de gelegenheid om te differentiëren in niveau, tempo en belangstelling.

Creativiteit krijgt in allerlei vormen speciale aandacht. Naast aandacht voor handvaardigheid, tekenen en muziek is er ook voor drama en dans tijd ingeruimd. Computers nemen een prominente plaats in bij ons op school en worden gebruikt om vaardigheden te oefenen en dienen als bron van informatie.

Sociaal emotionele ontwikkeling

In alle groepen wordt gewerkt met 10 basisregels: de Gouden Regels. In de eerste 7 weken van het schooljaar besteden we extra aandacht aan alle Gouden Regels. De regels worden ondersteund met verhalen, spelletjes, liedjes, etc. De Gouden Regels zijn hiervoor een goed uitgangspunt.

‘Leefstijl’

We werken in groep 3 t/m 8 gericht met de methode ‘Leefstijl’. Met behulp van Leefstijl bevorderen we dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. We leren ze hoe ze rekening kunnen houden met anderen, de leefstijllessen zijn erop gericht de groep sterker te maken en een gezonde ontwikkeling te ondersteunen. Meer achtergrondinformatie hierover kunt u vinden op www.leefstijl.nl

Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen op school en niet alleen voor de leerlingen uit de eigen groep. Dit komt tot uitdrukking in het elkaar ondersteunen en gebruik maken van elkaars individuele kwaliteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de leerlingen ten goede komt.