Team

Directieteam

Op deze website vindt u heel veel informatie over wie we zijn, welke visie en missie we hebben, wie onze partners zijn en waar we in geloven.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Zij zullen in de klassensituatie de zorg zoveel mogelijk inhoud geven. De leerkracht heeft als taak verschillende niveaus van zorg aan zijn leerlingen te geven. Naast de klassentaken heeft iedere leerkracht taken die het algemeen belang van de school dienen, zoals het organiseren van sportactiviteiten, het zitting hebben in werkgroepen en het organiseren van vieringen.

Een aantal groepen heeft twee leerkrachten. Dit vraagt van de leerkrachten dat ze zowel organisatorisch als inhoudelijk overleggen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt, zodat de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd blijft. Degene met het grootst aantal uren is eindverantwoordelijk voor de groep.

Wanneer twee leerkrachten een bijna evenredig aantal uren in dezelfde groep staan, spreken we van een duobaan. Zij zijn dan beiden eindverantwoordelijk. Kinderen blijken snel gewend te zijn aan de situatie van twee leerkrachten voor de groep.

Welke leerkracht staat voor welke groep? Klik hier voor een overzicht.

Intern begeleiders (IB-ers)

De school heeft twee intern begeleidsters (IB-ers): Jolanda van der Schaft (groep 1/2b en c en gr. 3 t/m 5) en Anja Hoogendijk (groep 1/2a en d en gr. 6 t/m 8). Zij houden zich bezig met het volgen van de leervorderingen, het organiseren van toetsmomenten, het afstemmen van en vormgeven aan het zorgbeleid en het voorkomen en begeleiden van leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het uitvoeren van plannen, Remedial Teaching (RT) en de plusklassen hebben zij ook uren beschikbaar. De IB-ers overleggen regelmatig met het directieteam.

Wilt u contact met de IB-er? Stuur dan een e-mail: