Schooltijden en vakantie

Schooltijden groepen 1 t/m 4
Maandag t/m donderdag: 08.15 - 14.00 uur
Vrijdag: 08.15 - 11.30 uur
 
Schooltijden groepen 5 t/m 8
Maandag t/m vrijdag: 08.15 - 14.00 uur

Voor kinderen (en ouders) van groep 1- 8 gaan de schooldeuren om 8.05 uur open.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen altijd door de ouders worden binnengebracht. De kinderen in groep 3 worden tot de kerstvakantie nog binnengebracht. Na de kerstvakantie gaan zij met de leerkracht mee naar binnen.

Na schooltijd komen de kinderen zelf naar buiten (groep 1, 2 en 3 onder begeleiding).

Voor dringende zaken zijn teamleden altijd een kwartier voor schooltijd aanwezig.

Vakanties en vrije dagen die voor alle groepen gelden
Studiedag 08-10-2019 Dinsdag
Herfstvakantie 19-10-2019 27-10-2019 1 week
Studiedag 06-12-2019 Vrijdag (dag na Sinterklaasviering)
Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020 2 weken
Vanaf 11:30 vrij 21-02-2020 Vrijdagmiddag voor de vakantie
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 01-03-2020 1 week
Studiedag 02-03-2020 Maandag (aansluitend aan de vakantie)
Studiedag 09-04-2020 Donderdag (aansluitend aan Paasweekend)
Goede Vrijdag 10-04-2020 Vrijdag
2e Paasdag 13-04-2020 Maandag
Meivakantie 25-04-2020 05-05-2020 1 week en 2 dagen
Studiedag 20-05-2020 Woensdag
Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 2 dagen
Pinkstervakantie 30-05-2020 07-06-2020 1 week
Studiedag 07-07-2020 Dinsdag
Vanaf 11:30 vrij 17-07-2020 Vrijdagmiddag voor de vakantie
Zomervakantie 18-07-2020 30-08-2020 6 weken