Opleidingsschool/studenten

De Wonderboom als stageschool
Onze school is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er veel studenten zijn die binnen onze school worden opgeleid. De Wonderboom heeft stageplaatsen voor Pabo studenten, studenten van de opleiding Onderwijsassistent en de opleiding Zorg en Welzijn. Wij bieden hen een rijke leeromgeving aan, waarin de zij de mogelijkheid krijgen om hun competenties te ontwikkelen. Studenten worden hierin door het team en de intern-coördinatoren opleiden (ICO’s) ondersteund.

De Wonderboom is blij met het studententeam omdat zij extra inzet zijn binnen de school en regelmatig een bijdrage leveren aan onze schoolontwikkeling. Dit doen zij door deel te nemen aan kwaliteitsgroepen of commissies en door ons te inspireren met allerlei onderwijsvernieuwingen.

Ben je als student geïnteresseerd in een stageplaats op De Wonderboom, neem dan contact op met Erik Jager of Karin Veldhuizen, de coördinatoren opleiden in de school. Dit kan door een mailtje te sturen naar: ico.wonderboom@pcboamersfoort.nl