Formulieren en protocollen

Vooraanmelden
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op twee manieren:

Aanvraag voor verlof
Als een kind een schooldag moet verzuimen en dit al enige tijd van tevoren bekend is, kunnen ouders dit schriftelijk bij de directie aanvragen. Een speciaal formulier hiervoor is bij de directie te verkrijgen of te downloaden.
Het opnemen van extra verlofdagen is alleen in bepaalde gevallen mogelijk. Indien u overweegt extra verlofdagen aan te vragen, verzoeken wij u vriendelijk om eerst de schoolgids te raadplegen hieromtrent.

BSO
Wilt u gebruik maken van de BSO bij ons in de school? Op de pagina BSO op deze site staat veel meer informatie over de BSO.

Protocollen en beleid
De protocollen van De Wonderboom hebben als doel u over een onderwerp goed te informeren en tegelijk aan te geven hoe De Wonderboom hiermee om gaat.

Informatieve flyers
Hier vindt u algemene informatie over: